Profile

1998 | Yong Pee Ming

Walk No.2

2002 | Zeng Fanzhi

Skull No. 26

2007 | Zhang Huan

Summer Days at South City 1

1954 - Zhu Jinshi

Framed Colours

2007 | Daniel Buren

Cities of the World I

2003 - Luciano Castelli

Cities of the World II

2003 - Luciano Castelli

Cities of the World III

2003 | Luciano Castelli

Autorretrato con Arbol

2008 | Jaume Plensa